STEP UP

By |2022-12-16T12:24:46+00:00|

Jakova Innovation Center has started with the implementation of the project "STEP UP", which is supported by Care Deutchland e.V Office in Kosovo, in the framework of the project "Participation of the Youth of Kosovo - KYP" financed by the Office of the European Union (EU) in Kosovo . The overall goal of the project is [...]

Promoting The Power of Media Toward Furthering Democracy

By |2022-09-30T11:18:14+00:00|

"Promoting The Power of Media Toward Furthering Democracy" The overall goal of this project is to raise awareness among Kosovo youth on the power of media on the democratization of society through the development of a learning program on media literacy and critical thinking. Through this overall goal, the project aims to promote peace [...]

Thirrje për propozime për Start-up

By |2022-06-09T10:01:57+00:00|

 THIRRJE PËR APLIKIMJakova Innovation Center në partneritet me Komunën e Gjakovës ftojnë bizneset e reja/ ndërmarrësit me ide biznesi inovative që të aplikojnë për grante që kanë për qëllim zhvillimin e bizneseve të reja përmes financimit. Thirrja për propozime është publikuar në kuadër të projektit: “Të bashkuar drejt fuqizimit të të rinjve, grave dhe grupeve [...]

Round Table on Assessment of Labour Market Analysis

By |2022-07-28T07:25:02+00:00|

Sot, më 18.05.2021 në kuadër të projektit “Të bashkuar drejt fuqizimit të të rinjëve, grave dhe grupeve në disavantazh”, projekt i përkrahur nga Bashkimi Europian; implementuar nga Jakova Innovation Center në partneritet me Komunën e Gjakovës , u organizua tryeza e rrumbullakët me akterë të komunitetit të biznesit dhe shoqërisë civile. Në këtë tryezë u [...]