Round Table on Assessment of Labour Market Analysis

By |2021-05-18T13:05:14+00:00|

Sot, më 18.05.2021 në kuadër të projektit “Të bashkuar drejt fuqizimit të të rinjëve, grave dhe grupeve në disavantazh”, projekt i përkrahur nga Bashkimi Europian; implementuar nga Jakova Innovation Center në partneritet me Komunën e Gjakovës , u organizua tryeza e rrumbullakët me akterë të komunitetit të biznesit dhe shoqërisë civile. Në këtë tryezë u [...]

Junior Geeks

By |2021-03-13T13:36:44+00:00|

    Çka është Junior Geeks? Junior Geeks është një program arsimor, i krijuar për të frymëzuar të rinjtë për të ngritur aftësitë e tyre në STEAM (Shkencë, Teknologji, Sipërmarrësi, Art dhe Matematikë) dhe të kanalizojnë kapacitetet e tyre për inovacion Hooray! #JuniorGeeks is back and this weekend we kicked-off club meetings in #Prishtina, #Peja [...]