Empowering Youth through Artificial Intelligence

By |2024-02-24T10:54:54+00:00|

Project "Empowering Youth through Artificial Intelligence: Leveraging Job Creation Prospects in Kosovo" "Empowering Youth through Artificial Intelligence: Leveraging Job Creation Prospects in Kosovo," project, supported by the Kosovo Foundation for Open Society,  aims to equip 150 youth in Gjakova with essential skills in Artificial Intelligence (AI) and enable them to leverage AI technologies for [...]

Success Story Step Up Project

By |2023-07-14T11:47:30+00:00|

STEP UP: A Successful Endeavor in Youth Empowerment and Entrepreneurship The Jakova Innovation Center, a leading organization committed to fostering innovation and entrepreneurship, has successfully concluded its project titled "STEP UP". The project, which ran from November 2022 to June 2023, was meticulously designed to equip young individuals and women aged 18-29 from the [...]

Success Story Booklet

By |2023-03-31T12:18:44+00:00|

The project “United towards empowering youth, women and disadvantaged groups” is an EU-funded project managed by the European Union Office in Kosovo and implemented by Jakova Innovation Center (JIC) and the Municipality of Gjakova. Apart from the collaborative efforts of Jakova Innovation Center (JIC) and the Municipality of Gjakova, the project has been designed [...]

STEP UP – Thirrje per trajnime

By |2023-02-24T13:09:52+00:00|

📢We are happy to announce that JIC is open for applications for training in digital skills, business skills and negotiation skills! All interested young people 👩🏽‍💻🧑🏽‍💻 can apply by writing us at 📧email info@jic-ks.com. After the training session, young people will be recommended for internship in local businesses. 🔴Don't miss the opportunity! The application is open until 10.03.2023. *The [...]

STEP UP

By |2022-12-16T12:24:46+00:00|

Jakova Innovation Center has started with the implementation of the project "STEP UP", which is supported by Care Deutchland e.V Office in Kosovo, in the framework of the project "Participation of the Youth of Kosovo - KYP" financed by the Office of the European Union (EU) in Kosovo . The overall goal of the project is [...]

Promoting The Power of Media Toward Furthering Democracy

By |2022-09-30T11:18:14+00:00|

"Promoting The Power of Media Toward Furthering Democracy" The overall goal of this project is to raise awareness among Kosovo youth on the power of media on the democratization of society through the development of a learning program on media literacy and critical thinking. Through this overall goal, the project aims to promote peace [...]

Thirrje për propozime për Start-up

By |2022-06-09T10:01:57+00:00|

 THIRRJE PËR APLIKIMJakova Innovation Center në partneritet me Komunën e Gjakovës ftojnë bizneset e reja/ ndërmarrësit me ide biznesi inovative që të aplikojnë për grante që kanë për qëllim zhvillimin e bizneseve të reja përmes financimit. Thirrja për propozime është publikuar në kuadër të projektit: “Të bashkuar drejt fuqizimit të të rinjve, grave dhe grupeve [...]

Round Table on Assessment of Labour Market Analysis

By |2022-07-28T07:25:02+00:00|

Sot, më 18.05.2021 në kuadër të projektit “Të bashkuar drejt fuqizimit të të rinjëve, grave dhe grupeve në disavantazh”, projekt i përkrahur nga Bashkimi Europian; implementuar nga Jakova Innovation Center në partneritet me Komunën e Gjakovës , u organizua tryeza e rrumbullakët me akterë të komunitetit të biznesit dhe shoqërisë civile. Në këtë tryezë u [...]